THEMA VEILIGHEIDSDAG

Leren van Incidenten

met vallen en opstaan.

4 juli 2022

12:00 – 17:30

Buitenplaats Kameryck, Woerden

Lezingen, Workshops en netwerken

Impressie van de Veiligheidsdag 2022

Hieronder vindt u de foto’s van de Veiligheidsdag 2022. Wij bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun actieve deelname aan de Veiligheidsdag 2022. De presentaties vindt u op onze website van Veiligheid Voorop.

INTRO:

Leren van Incidenten

Dit jaar wordt de Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop weer als een fysieke bijeenkomst op locatie georganiseerd. De Veiligheidsdag zal in het teken staan van een belangrijk speerpunt van Stichting Veiligheid Voorop en de industrie: Leren van Incidenten.

In een interactief programma worden verschillende kanten rondom Leren van Incidenten belicht. In een persoonlijk verhaal nemen nabestaanden Karien van der Loo en Patrick van der Sande ons mee in hun ervaringen en hun pleidooi voor een verbetertraject. Jeroen Dijsselbloem zal vanuit het perspectief van de Onderzoeksraad delen hoe hij naar leren van Incidenten kijkt. Tijdens 5 workshops verdiepen de deelnemers zich samen met experts in één specifiek aspect van Leren van Incidenten.

VEILIGHEID VOOROP VEILIGHEIDSDAG

De thema Veiligheidsdag is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar leden van Veiligheid Voorop elkaar ontmoeten en kennis delen. Naast netwerken staat leren van elkaar door middel van het uitwisselen van ‘good practices’ op het gebied van (proces)veiligheid tussen de deelnemers centraal.

VOOR WIE IS DE VEILIGHEIDSDAG?

Dit initiatief is bedoeld voor CEO’s, directeuren, operations-, onderhouds- en HSE-managers van Brzo-bedrijven. Ook verwelkomen wij van harte directeuren en andere medewerkers van brancheorganisaties en regionale veiligheidsnetwerken die aan Veiligheid Voorop verbonden zijn, evenals geïnteresseerden vanuit de overheid, het toezicht en de wetenschap.

PROGRAMMA

12:00 Inloop en Lunch

13:00 Opening – Bas van Werven, Dagvoorzitter en Jurgen Hoekstra, Voorzitter Veiligheid Voorop

13:15  “TOON De impact van een dodelijk arbeidsongeval.” – Karien van der Loo en Patrick van der Sande

Na een dodelijk ongeval op het werk kozen de nabestaanden van Toon voor een andere aanpak:  Samenwerken met de verdachte die veroordeeld was voor dood door schuld, vijf jaar lang in een veiligheidsverbeterplan. Het bleek een ommekeer in heel veel processen binnen en buiten het bedrijf.

14:15 Koffie, Thee en Netwerken

15:00 Workshops*

  • Workshop 1: Incidenten en hun leerpotentie door Prof. Dr. Ira Helsloot
  • Workshop 2: Veiligheid is meer dan veiligheid door Prof. Dr. Jop Groeneweg
  • Workshop 3: Leiderschap bij Leren van Incidenten – Arjen Schneiders – Exolum
  • Workshop 4: Dilemma’s bij Leren van Incidenten – Coen den Heijer – ExxonMobil
  • Workshop 5: Reflectief leren van incidenten op sectorniveau, wat betekent dit voor u? door Denise Harkema – Safety Delta Nederland

16:10 En hoe nu verder? Arjan van Dijk, Safety Delta Nederland

16:20 Jeroen Dijsselbloem, Onderzoeksraad voor Veiligheid met aansluitende paneldiscussie

17:20 Afsluiting

17:30 Netwerkborrel


*deelnemers kunnen kiezen uit één van de workshops.

SPREKERS:

Ir. Jeroen Dijsselbloem

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Karien van der Loo-van de Sande en Patrick van der Sande

Prof. Dr. Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof Dr. Jop Groeneweg

TU Delft/ Universiteit Leiden

Coen den Heijer

ExxonMobil

Arjen Schneiders

Exolum

Denise Harkema

Safety Delta Nederland

Arjan van Dijk

Safety Delta Nederland

Bas van Werven Dagvoorzitter

WORKSHOPS:

Incidenten en hun leerpotentie door prof. dr. Ira Helsloot

Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij doet al ruim 20 jaar onderzoek naar welk veiligheidsbeleid nu echt werkt in de praktijk. Eerst bij de brandweer en de rampenbestrijding en sinds zijn aanstelling in Nijmegen ook op veel andere veiligheidsdomeinen zoals de chemische industrie. Over realistisch leren van incidenten in de petrochemie heeft hij vorig jaar een handreiking geschreven voor de VNCI.

In de workshop zal Ira verschillende soorten incidenten met de deelnemers analyseren op hun leerpotentie. Met andere woorden: Van welke incidenten moet er nu wel en juist niet geleerd worden?

Veiligheid is meer dan veiligheid door prof dr Jop Groeneweg

Bij het woord ‘veiligheid’ denkt men meestal aan het voorkomen van ongevallen. In deze workshop wordt ingegaan op het belang van het creëren van een psychologische veiligheid in teams en hoe dat bereikt kan worden. In psychologisch veilige teams durven alle leden vrijuit hun ideeën naar voren te brengen zonder dat men bang is voor eventuele negatieve consequenties. In psychologische veilige teams is er minder personeelsverloop, een hogere productiviteit, meer innovatie en uiteindelijk ook minder ongevallen.

Jop Groeneweg studeerde begin jaren tachtig af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In een carrière die zo’n vier decennia omspande was hij betrokken bij vele projecten binnen en buiten de universiteit om de veiligheid in overwegend industriële organisaties te verbeteren. Als hoogleraar Veiligheid in de zorg wil hij die kennis overbrengen naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie verder te verbeteren. 

Leiderschap bij het Leren van Incidenten door Arjen Schneiders - Exolum

Arjen deelt tijdens deze workshop zijn ervaringen als Site Manager en bespreekt vraagstukken zoals “Welke rol speel je als leider in een organisatie om het leren van incidenten te bevorderen?” “Hoe bevorder je een just culture in je organisatie?” en “Hoe ben je als leider van een organisatie zelf betrokken?

Dilemma's bij Leren van Incidenten door Coen den Heijer - ExxonMobil

Coen is SSHE manager Rotterdam Refinery and Chemicals complex bij ExxonMobil. In deze workshop bespreekt hij de ervaringen en de dilemma’s die je als bedrijf ervaart als zich een ernstig incident heeft voorgedaan enen hoe zij hier als bedrijf mee zijn omgegaan.

Reflectief leren van incidenten op sectorniveau, wat betekent dit voor u? door Denise Harkema - SDN

Door sectorbreed te leren van incidenten uit de industrie, kunnen organisaties in staat worden gesteld om vroegtijdig trends op (proces)veiligheidsrisico’s vast te stellen. Daarmee is het mogelijk om risicobeheersing toe te passen, nog voordat incidenten in de eigen organisatie zijn voorgevallen. Ook kunnen weeffouten in (proces)veiligheidsbeheersystemen mogelijk worden opgespoord en kan toekomstgericht worden gekeken naar opkomende risico’s uit actuele ontwikkelingen. Hiertoe is echter wel uitwisseling van data en duiding van beschikbare informatie nodig en… vertrouwen.

In deze workshop nodigen wij u uit om met ons mee te denken over reflectief leren op sectorniveau, waarbij aandacht is voor zowel leren binnen als tussen partijen uit de Triple Helix: Industrie, Overheid en Wetenschap. Uw ervaring over leren van incidenten binnen en buiten uw organisatie staat centraal.

Denise is programmamanager van het Kenniscentrum Safety Delta Nederland. Leren van Incidenten is één van de vier thema’s waar SDN zich op richt.

LOCATIE

De veiligheidsdag vindt plaats op Buitenplaats Kameryck in Karmerik, nabij Woerden
Adres:

Buitenplaats Kameryck
Oortjespad 3
3471 HD Kamerik
T. 0348 400 771
https://www.kameryck.nl

Buitenplaats Kameryck ligt centraal gelegen met goede bereikbaarheid met ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Mocht je met het openbaar vervoer naar Buitenplaats Kameryck willen komen bieden wij een gratis shuttle service vanaf NS Station Woerden aan. Deze shuttle brengt je binnen 10 minuten vanaf het station naar de locatie. Er zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar. Indien je hier gebruik van wilt maken, vragen wij je dit vooraf kenbaar te maken via veiligheidsdag@veiligheidvoorop.nu. Daarnaast rijdt er ook een (streek)bus vanaf station Woerden en Breukelen. Ga naar 9292.nl voor meer informatie.

Fotograaf: Jeronimus van Pelt